Ruoppaus ja vesirakentaminen

Vesirakentaminen

Olemme vahva ja monipuolinen vesirakentaja rannikko- ja saaristomerellä Varsinais-Suomessa. Merikalustoomme kuuluu kaksi kaivuulauttaa, proomuja, hinaajia ja erilaisia työveneitä. Kaivuulautat ovat varustettu pitkäpuomisilla kaivinkoneilla. Lisäksi lautat toimivat työalustana esimerkiksi vedenalaisissa louhinnoissa ja paalutuksissa.

Merkkinä ammattitaidostamme ovat pääurakoitsijana toteuttamamme vesirakennuskohteet:

  • Lauttasaari vesihuoltolinja, ruoppaustyö, TYL Kolmoset
  • Rauma Petäjäs, ruoppaus, TYL Vilppula&Kivijaloste
  • Örön saaren ruoppaus ja läjitystyö, Metsähallitus
  • Hangon itäsataman laajennus urakka, Hangon kaupunki
  • Skagenin lossiväylän ruoppaus, Varsinais-Suomen Ely-keskus
  • Matilda-Meri-Teijo siirtoviemäri ja meriviemäri pumppaamo, Liikelaitos Salon Vesi

Rantojen ruoppaus

Jos ranta on niin matala, että sen käyttö uimiseen, veneilyyn ja muuhun virkistyskäyttöön on hankalaa, voi yksi keino sen kunnostamiseksi olla ruoppaaminen. Ruoppaus suoritetaan yleisimmin kaivinkoneella. Pitkäpuomisilla koneilla ruoppaus voidaan tehdä rannalta käsin.

Muista

  • Ruoppauksesta on aina tehtävä ilmoitus ELY-keskukseen
  • Tilavuudeltaan 500 m3 tai suuremmat ruoppaukset vaativat vesilain luvan
  • Muista aina keskustella rajanaapurien ja muiden osapuolien kanssa etukäteen